Great Job Gabby!! 💙💜🇺🇸#GoLegacyElite #USNationalTeam